Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOO-II.420.148.2018.PC.7, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organu inspekcji sanitarnej oraz organu właściwego do oceny wodno prawnej o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Sielec i Nowy Sielec, gm. Jutrosin http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woo-ii-420-148-2018-pc-7http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woo-ii-420-148-2018-pc-7Mon, 20 Aug 2018 09:57:11 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOO-II.420.153.2018.MZ.6, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odwiertu Wielichowo-8”, gmina Rakoniewice i Wielichowo, powiat grodziski, województwo wielkopolskie http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-ii-420-153-2018-mz-6http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-ii-420-153-2018-mz-6Mon, 20 Aug 2018 09:54:03 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOO-II.420.57.2018.JS.12, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla, ul. Azaliowej, we Wrześni” http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-ii-420-57-2018-js-12http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-ii-420-57-2018-js-12Fri, 17 Aug 2018 10:19:03 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOO-II.4236.10.2017.ZP.16, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Elektrownia wiatrowa Wolsztyn” http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-ii-4236-10-2017-zp-16http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-ii-4236-10-2017-zp-16Fri, 17 Aug 2018 10:16:08 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOO-II.4260.11.2017.AM.18, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Strzelce Wielkie, gmina Piaski http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-ii-4260-11-2017-am-18http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-ii-4260-11-2017-am-18Fri, 17 Aug 2018 06:45:13 +0200