Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018, znak WPN-I.4240.1.2016.JP.20, w sprawie powiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 Koło - Dąbie (od km 285+000 do km 302+048 i od 302+372 do km 303+145 w woj. wielkopolskim oraz od km 302+048 do km 302+372 w woj. łódzkim) w zakresie oddziaływania na obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB100001 Pradolina Warszawsko - Berlińska i PLB300002 Dolina Środkowej Warty z uwzględnieniem kompensacji przyrodniczej realizowanej w gminach Lądek i Zagórów, niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwej funkcjonalności sieci obszarów Natura 2000 http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-26-kwietnia-2018-znak-wpn-i-4240-1-2016-jp-20http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-26-kwietnia-2018-znak-wpn-i-4240-1-2016-jp-20Thu, 26 Apr 2018 12:44:28 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018, znak WOO-II.4236.14.2017.EK.12, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Poniec I” w gminie Poniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi, place manewrowe /montażowe) składającego się maksymalnie z 2 turbin o łącznej mocy do 2,0 MW, miejscowość: Żytowiecko http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-woo-ii-4236-14-2017-ek-12http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-woo-ii-4236-14-2017-ek-12Thu, 26 Apr 2018 12:40:28 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018, znak WOO-II.4260.149.2017.MP.10, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Lipka – ul. Jesionowa i Kościuszki – kanalizacja sanitarna” http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-woo-ii-4260-149-2017-mp-10http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-24-kwietnia-2018-znak-woo-ii-4260-149-2017-mp-10Thu, 26 Apr 2018 07:00:00 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018, znak WOO-II.4260.220.2017.AM.8, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Małgów, Małgów-Kolonia, gm. Lisków http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-25-kwietnia-2018-znak-woo-ii-4260-220-2017-am-8http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-25-kwietnia-2018-znak-woo-ii-4260-220-2017-am-8Wed, 25 Apr 2018 13:58:47 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018, znak WOO-II.4260.187.2017.JS.9, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. : "Budowa łącznika drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w miejscowości Wilkowyja" http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-23-kwietnia-2018-znak-woo-ii-4260-187-2017-js-9http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-23-kwietnia-2018-znak-woo-ii-4260-187-2017-js-9Wed, 25 Apr 2018 13:56:26 +0200