Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2019, znak WOO-II.420.253.2018.EK.11, w sprawie powiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Szkudła http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-420-253-2018-ek-11http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-420-253-2018-ek-11Wed, 20 Mar 2019 06:45:19 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2019, znak WOO-II.420.190.2018.DZ.20, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, Porankowej i Księżycowej w Skórzewie http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-420-190-2018-dz-20http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-420-190-2018-dz-20Wed, 20 Mar 2019 06:32:57 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2019, znak WOO-II.4210.3.4.2017.KS.35, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrownia wiatrowa Jastrowie II" http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-4210-3-4-2017-ks-35http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-4210-3-4-2017-ks-35Wed, 20 Mar 2019 06:30:25 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2019, znak WOO-II.4210.3.1.2017.EK.33, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrownia wiatrowa Jastrowie I" http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-4210-3-1-2017-ek-33http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-4210-3-1-2017-ek-33Wed, 20 Mar 2019 06:27:08 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2019, znak WOO-II.420.360.2018.PC.5, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska, Kręta, Zbożowa, Kopernika w miejscowości Mrowino http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-420-360-2018-pc-5http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-ii-420-360-2018-pc-5Wed, 20 Mar 2019 06:24:30 +0100