Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 października 2018, znak WOO-II.420.217.2018.JS.4, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Rychtal” w gminie Rychtal wraz z infrastrukturą towarzyszącą http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-217-2018-js-4http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-217-2018-js-4Fri, 19 Oct 2018 06:20:10 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 października 2018, znak WOO-II.420.228.2018.MZ.7, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyrażeniu opinii przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grudniowej w Glinnie”, gmina Nowy Tomyśl http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-228-2018-mz-7http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-228-2018-mz-7Fri, 19 Oct 2018 06:19:06 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 października 2018, znak WOO-II.420.254.2018.AB.4, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla os. Kiekrz w Poznaniu – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Biwakowej, Bojerowej, Wilków Morskich, Psarkie i Koszalińskiej wraz z układem drogowym” http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-254-2018-ab-4http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-254-2018-ab-4Fri, 19 Oct 2018 06:15:54 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 października 2018, znak WOO-II.420.37.2018.AP.18, w sprawie powiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ekspedycyjnego Dn 100 łączącego Ośrodek Produkcyjny Rawicz z krajową siecią przesyłową gazu ziemnego http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-37-2018-ap-18http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-37-2018-ap-18Fri, 19 Oct 2018 06:13:38 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 października 2018, znak WOO-II.420.37.2018.AP.17, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ekspedycyjnego Dn 100 łączącego Ośrodek Produkcyjny Rawicz z krajową siecią przesyłową gazu ziemnego http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-37-2018-ap-17http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woo-ii-420-37-2018-ap-17Fri, 19 Oct 2018 06:10:21 +0200