Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2018, znak WOO-II.4260.188.2017.AM.3, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie miejscowości Grodno i Krzywa Wieś, na działkach o numerach ewidencyjnych: 18/1, 18/4, 19/1, 23, 26, 29, 71/2, 132/7, 326/14, 326/16, 326/17, 329, obręb Krzywa Wieś, gm. Złotów http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-188-2017-am-3http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-188-2017-am-3Mon, 22 Jan 2018 08:40:35 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2018, znak WOO-II.4260.43.2017.ZP.18, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu przez rzekę Prosną w m. Bobrowniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi" http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-43-2017-zp-18http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-43-2017-zp-18Mon, 22 Jan 2018 08:35:28 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2018, znak WOO-II.4260.16.2017.JS.9 , w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych: ul. Młyńskiej i Kasztanowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową w Dopiewie, gm. Dopiewo http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-16-2017-js-9http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-16-2017-js-9Fri, 19 Jan 2018 12:50:00 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 stycznia 2018, znak WOO-II.4260.20.2017.AP .12, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych: ul. Bratniej, Słonecznej oraz Botanicznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową w Skórzewie, gm. Dopiewo http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-20-2017-ap-12http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-20-2017-ap-12Fri, 19 Jan 2018 12:33:36 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2018, znak WOO-II.4260.218.2017.ZP.1, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Golinie, gm. Jarocin http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-218-2017-zp-1http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-woo-ii-4260-218-2017-zp-1Fri, 19 Jan 2018 07:06:45 +0100