Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018, znak WOO-II.4202.6.2017.JS.14, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Kościan – Widziszewo – Śmigiel http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-ii-4202-6-2017-js-14http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-ii-4202-6-2017-js-14Mon, 18 Jun 2018 14:08:27 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018, znak WOO-II.4236.10.2017.ZP.13, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Elektrownia wiatrowa Wolsztyn” http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-ii-4236-10-2017-zp-13http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-ii-4236-10-2017-zp-13Mon, 18 Jun 2018 09:13:18 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018, znak WOO-II.4260.11.2017.AM.17, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Strzelce Wielkie, gmina Piaski http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-ii-4260-11-2017-am-17http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-ii-4260-11-2017-am-17Mon, 18 Jun 2018 09:09:32 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018, znak WOP.050.2.2018.MPR.6, w sprawie powiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem rostrzygnięcia w sprawie zakończonej decyzją ostateczną RDOŚ w Poznaniu z dnia 15.05.2015 r.; znak WOO-II.4201.2.2014.JC.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejopwej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-wop-050-2-2018-mpr-6http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-wop-050-2-2018-mpr-6Fri, 15 Jun 2018 12:00:37 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2018, znak WOO-II.420.57.2018.JS.6, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla, ul. Azaliowej, we Wrześni” http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-woo-ii-420-57-2018-js-6http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-woo-ii-420-57-2018-js-6Fri, 15 Jun 2018 09:34:31 +0200