Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2019, znak WOO-II.420.24.2019.PC.11, w sprawie powiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękno, gm. Zaniemyśl, w ulicach: Towarowa, Przemysłowa, Magazynowa, Składowa, Fabryczna http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-24-czerwca-2019-znak-woo-ii-420-24-2019-pc-11http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-24-czerwca-2019-znak-woo-ii-420-24-2019-pc-11Tue, 25 Jun 2019 07:49:18 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2019, znak WOO-II.420.74.2019.JS.4, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Dziewoklucz, na działkach o numerach ewidencyjnych: 435/1, 28, 36, 29, 35, 33, 54, 63, 61, 74, 125, 132, 151, 165, 170 i 283/1 obręb Dziewoklucz, gm. Budzyń http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-21-czerwca-2019-znak-woo-ii-420-74-2019-js-4http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-21-czerwca-2019-znak-woo-ii-420-74-2019-js-4Tue, 25 Jun 2019 07:13:28 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2019, znak WOO-II.4200.4.2017.BZ.76, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-21-czerwca-2019-znak-woo-ii-4200-4-2017-bz-76http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-21-czerwca-2019-znak-woo-ii-4200-4-2017-bz-76Tue, 25 Jun 2019 07:01:46 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2019, znak WOO-II.4260.91.2017.JC.22, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych o pojemności ponad 25 tys. ton, w miejscowości Jarocin, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-21-czerwca-2019-znak-woo-ii-4260-91-2017-jc-22http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-21-czerwca-2019-znak-woo-ii-4260-91-2017-jc-22Tue, 25 Jun 2019 06:57:46 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2019, znak WOO-II.420.195.2018.AM.17, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na terenach aktywizacji gospodarczej w rejonie linii kolejowej E-20 w Buku http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-21-czerwca-2019-znak-woo-ii-420-195-2018-am-17http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-21-czerwca-2019-znak-woo-ii-420-195-2018-am-17Mon, 24 Jun 2019 06:54:06 +0200