Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018, znak WOO-II.420.219.2018.ZP.10, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-219-2018-zp-10http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-219-2018-zp-10Fri, 14 Dec 2018 11:38:32 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018, znak WOO-II.420.196.2018.PC.10, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie magistrali wodociągowej w ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania ulic: Bukowskiej-Grochowskiej-Szpitalnej oraz wymianie sieci wodociągowych: w ul. Radosnej na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Miodowej; ul. Hożej na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Miodowej; ul. Miodowej na odcinku od ul. Hożej do ul. Szpitalnej; ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Świt; ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Wiosennej do skrzyżowania ulic: Bukowskiej-Bułgarskiej-Polskiej oraz ul. Szpitalnej w Poznaniu http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-196-2018-pc-10http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-196-2018-pc-10Fri, 14 Dec 2018 10:45:52 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018, znak WOO-II.420.221.2018.BZ.8, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznicy nr 853 pomiędzy linią kolejową nr 354 i 395 w ramach zadania inwestycyjnego Prace na obwodnicy towarowej Poznania” http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-221-2018-bz-8http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-221-2018-bz-8Fri, 14 Dec 2018 10:38:40 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018, znak WOO-II.420.329.2018.MZ.8, w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – Budowa gazociągu DN300 wraz z rozbudową Węzła Sątopy i Mieszalni Gazu Grodzisk" http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-329-2018-mz-8http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-13-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-329-2018-mz-8Fri, 14 Dec 2018 08:43:56 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2018, znak WOO-II.420.191.2018.MZ.14, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowej) o głębokości około 115 m, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 45/39 obręb Bolechowo Osiedle, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-12-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-191-2018-mz-14http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-12-grudnia-2018-znak-woo-ii-420-191-2018-mz-14Fri, 14 Dec 2018 06:49:42 +0100