Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 5193, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006 http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-29-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-5193http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-29-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-5193Wed, 11 Jul 2018 15:19:43 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecicnie z dnia 29 czerwca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 5192, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poligon w Okonku PLH300021 http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecicnie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-5192http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecicnie-z-dnia-29-czerwca-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-5192Wed, 11 Jul 2018 15:17:17 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 1947, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo” http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalny-dyrektor-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-26-lutego-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-1947http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalny-dyrektor-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-26-lutego-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-1947Thu, 08 Mar 2018 13:09:01 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecicnie z dnia 9 czerwca 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 4387, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012 http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecicnie-z-dnia-9-czerwca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-4387http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecicnie-z-dnia-9-czerwca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-4387Mon, 12 Jun 2017 12:50:49 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 listopada 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 6941, w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.)http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6941http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6941Fri, 18 Nov 2016 10:31:08 +0100