Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniuhttp://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecicnie z dnia 9 czerwca 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 4387, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012 http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecicnie-z-dnia-9-czerwca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-4387http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecicnie-z-dnia-9-czerwca-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-4387Mon, 12 Jun 2017 12:50:49 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 listopada 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 6941, w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.)http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6941http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6941Fri, 18 Nov 2016 10:31:08 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 listopada 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 6940, w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.) http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6940http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6940Fri, 18 Nov 2016 10:29:42 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 listopada 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 6939, w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.)http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6939http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6939Fri, 18 Nov 2016 10:26:43 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 listopada 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 6938, w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.) http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6938-2http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-15-listopada-2016-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wielkopolskiego-poz-6938-2Fri, 18 Nov 2016 10:13:26 +0100